Auditas

Audito tikslas yra nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Finansinių ataskaitų rinkinio auditas – tai nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų rinkinio arba įmonių grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas ir išvados pateikimas.

Nepriklausomo auditoriaus išvadoje nurodoma ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, ar finansinių ataskaitų rinkinys parengtas galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, taip pat kitus teisės aktus. Įstatymų nustatytais atvejais bei tvarka kartu su auditoriaus išvada pateikiamas laiškas vadovybei, kuriame auditorius papildomai nurodo audito metu pastebėtus vidaus kontrolės ir kitus pažeidimus, kurie nebuvo paminėti audito išvadoje, bet gali būti reikšmingi įmonei.

Be finansinių ataskaitų audito taip pat atliekame ir vidaus auditą, informacinių sistemų auditą, teisinį dokumentų auditą.
Savo klientams teikiame tokias paslaugas:

  • Finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas;
  • ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas;
  • Finansinių ataskaitų peržvalga;
  • Sutartų procedūrų atlikimas;
  • Revizija.
  • Vidaus auditas;
  • Informacinių sistemų auditas;
  • Teisinis dokumentų auditas.

Kontaktai