Holdingo įmonės

Holdingo kompanija (holdingas) – tai komercinių organizacijų sistema, kuri turi valdymo kompaniją, valdančią dukterinių kompanijų kontrolinius akcijų paketus ar pajus, ir dukterines kompanijas. Valdymo kompanija gali atlikti ne tik valdymo bet kitas funkcijas. Dukterine kompanija – kompanija, kurioje kita kompanija tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką.

Holdingo kompanijos atsiranda visame pasaulyje dėl visoms šalims būdingų integracijos procesų. Kodėl gi kompanijos jungiasi į holdingus? Holdingai kuriami konkrečiam tikslui – naujų rinkų užkariavimui ar/ ir išlaidoms sumažinti. Abu šie veiksniai didina kompanijos vertę; šiam tikslui pasiekti reikalinga visos sistemos efektyvus darbas, ne tik valdymo kompanijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad holdingo akcijų vertė auga taip pat auga tik esant visos sistemos efektyviam darbui (visų jos dalių – valdymo kompanijos ir dukterinių kompanijų).

Pastaruoju metu dėl integracijos procesų ir verslo globalizavimo vis populiaresnis tampa įmonių jungimasis ir įsigijimas. Įmonės steigiamos įvairiose šalyse ir jungiamos į grupes. Siekiant kad visa holdingo sistema veiktų efektyviai, ir būtų užtikrintas efektyvus mokesčių planavimas svarbu pasirinkti tinkamą holdingo įmonės registravimo vietą, taip pat jos dukterinių įmonių registravimo vietą, jų tarpusavio veikimo principus. Teisingai pasirinkus kiekvienos įmonės jurisdikciją bei teisinę formą ir pritaikius visą sistemą prie konkretaus verslo specifikos, galima sumažinti mokesčių naštą.

Atsižvelgdami į savo klientų poreikius, teikiame tokias paslaugas:

  • Konsultacijos dėl holdingo įmonės registravimo vietos;
  • Konsultacijos dėl dukterinių įmonių registravimo vietos;
  • Konsultacijos dėl įmonių ne rezidentų teisinės formos ir valdymo ypatumų;
  • Įmonių ne rezidentų buhalterinė apskaita, dokumentų legalizavimas;
  • Įmonių ne rezidentų valdymo organų paskyrimas;
  • Įmonių ne rezidentų dokumentų priežiūra ir teisinis palaikymas (sertifikatų Good Standing ir kitokių būtinų dokumentų gavimas ir atnaujinimas);
  • Konsultacijos tarptautinio apmokestinimo klausimais;
  • Konsultacijos mokesčių optimizavimo klausimais.

Kontaktai