Įmonės vidaus dokumentai

Plėtojant verslą ar norint jį pradėti privaloma rengti daugybę dokumentų. Reikalavimai dokumentuoti tam tikrus procesus ir veiksmus, vykdomus įmonėje, yra numatyti įvairiuose teisės aktuose. Tai neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis. Kiekvienoje įmonėje turi būti tinkamai parengtos darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, darbo saugos dokumentai, gaisrinės saugos dokumentai, civilinės saugos dokumentai ir kt. Netinkamai parengtas ir įformintas vienas ar kitas dokumentas gali sukelti neigiamų padarinių, Valstybinių institucijų sankcijų.

Darbo tvarkos taisyklės turi atitikti šiuolaikinius darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojų. Taigi darbo tvarkos taisyklių rengimas turi remtis šiuolaikine teisine darbo santykių baze. Konkrečios darbo pozicijos funkcijoms detalizuoti rengiami išsamūs pareiginiai nuostatai – dokumentai, nustatantys, ko nori vadovai iš darbuotojo jo darbo metu, padedančius darbuotojui suvokti jam paskirtų užduočių svarbą. Nuo šio darbą reglamentuojančio dokumento priklauso, kaip dirbs įmonės darbuotojai, ar bus pasiekiama optimaliausių darbo rezultatų. Pagrindinis pareiginių nuostatų tikslas – apibrėžti darbuotojo darbo funkcijas ir atsakomybes. Todėl teisingas pareiginių nuostatų aprašas teikia darbuotojui aiškumą ir saugumą, o įmonei – galimybę vertinti darbuotojus, kontroliuoti darbo funkcijų vykdymą, formuoti teisingą darbų krūvį. Darbo saugos dokumentai apibrėžia darbuotojų veiksmus darbo vietoje, užtikrinančius darbuotojų saugumą darbo vietoje. Gaisrinės ir civilinės sagos dokumentai apibrėžia darbuotojų veiksmus ir atsakomybę gaisro ar kitokių ekstremalių situacijų atvejais.

Atsižvelgdami į klientų poreikius, rengiame visus įmonėms reikalingus dokumentus:

  • Vidaus darbo tvarkos taisykles;
  • Pareiginius nuostatus;
  • Žurnalus;
  • Įsakymų projektus;
  • Darbo sutartis;
  • Kolektyvines sutartis;
  • Darbo saugos dokumentus;
  • Gaisrinės saugos dokumentus;
  • Civilinės saugos dokumentus;
  • Materialinės atsakomybės sutartis ir kt.

Kontaktai