Konsultacijos dėl PVM

  • Konsultuojame užsienio klientus dėl sumokėto PVM susigrąžinimo. Kliento vardu atliekame PVM grąžinimo procedūras.
  • Konsultuojame užsienio investuotojus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo.
  • Atstovaujame klientų interesus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, mokestinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose.
  • Teikiame įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą bei PVM mokėtojų registrą paslaugas.
  • Konsultuojame privačius fizinius ir juridinius asmenis įvairiais klausimais, susijusiais su pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitais mokesčiais. Klientų pageidavimu, įvertiname teisės aktų projektų mokesčių srityje įtaką įmonių verslui;
  • Rengiame prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, registravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, mokesčių lengvatų taikymo bei kitais klausimais;;
  • Konsultacijos nuolatinių buveinių apmokestinimo klausimais;
  • Rengiame skundus dėl mokesčių administratoriaus veiksmų;
  • Rengiame užklausimus mokesčių administratoriui.

Kontaktai