Konsultacijos

Kiekvieną dieną verslas neišvengiamai susiduria su įvairiais teisiniais veiklos organizavimo aspektas, o tai taupo Jūsų laiką ir leidžia išvengti papildomų išlaidų. Mūsų klientai – įvairių šalių juridiniai ir fiziniai asmenys. Mūsų teisės specialistų paslaugos yra teikiamos įvairiomis kalbomis. Užsienio kalbų mokėjimas bei glaudus bendradarbiavimas su kolegomis užsienyje įgalina suteikti kompetentingą teisinę pagalbą. Teikiame teisines konsultacijas įvairiais civilinės, komercinės, darbo, administracinės teisės klausimais, rengiame įvairių sutarčių projektus, ruošiame procesinius dokumentus teismams, prašymus, skundus, pareiškimus valstybės ir savivaldybių įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. Atstovaujame klientus visų instancijų teismuose.

 • Informacijos teikimas apie veikiančias įmonės įvairiose šalyse;
 • Konsultacijos mokesčių teisės klausimais;
 • Konsultacijos CMR konvencijos klausimais;
 • Įmonės atstovavimas valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei teismuose;
 • Skolų išieškojimas teisminiu ir neteisminiu būdu;
 • Skundų, pretenzijų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų į ieškinius, dublikų, triplikų kitokių procesinių dokumentų parengimas;
 • Sutarčių su darbuotojais parengimas: darbo, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo ir pan;
 • Darbuotojų priėmimas, atleidimas, drausminių nuobaudų skyrimas;
 • Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais;
 • Pagalba skolininkams santykiuose su bankais, greitųjų kreditų bendrovėmis;
 • Teisinė pagalba visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, bankroto klausimais;
 • Fizinių asmenų bankrotas;
 • Paveldėjimo teisė;
 • Garbės ir orumo gynimas. Žiniasklaidos teisė ir kt.

Kontaktai