Mokesčių sprendimai

Mokesčių įstatymai keičiasi itin dažnai, todėl mokesčių planavimas, aiškumas bei rizikos eliminavimas yra būtina sėkmingos verslo plėtros sąlyga. Mes tikime, kad atsakingas požiūris į mokesčių įsipareigojimus labai reikšmingi sėkmingam verslui. Mokesčių klausimas ypatingai svarbus sprendžiant verslo plėtros, verslo integracijos klausimus, ruošiant verslo planus, steigiant įmones ar jos filialus/ atstovybes kitose šalyse, prekiaujant su užsienio partneriais. Planuojant įvarius sandorius dažnai iškyla klausimai dėl tarptautinio apmokestinimo, dvigubo apmokestinimo, PVM mokėjimo ar grąžinimo, mokesčių optimizavimo, susijusių asmenų apmokestinimo.

Atsižvelgdami į savo klientų poreikius, siūlome tokias paslaugas:

  • Mokesčių apskaičiavimas ir konsultacijos;
  • Konsultacijos mokesčių klausimais;
  • Susijusių asmenų apmokestinimas;
  • Mokestinis sandorių struktūrizavimas;
  • Tarptautinis apmokestinimas, konsultacijos tarptautinio apmokestinimo atvejais;
  • Įmonių ir fizinių asmenų atstovavimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • Klientų atstovavimas mokestiniuose ginčuose;
  • Bet kokie įmonės veiklos patikrinimai, atlikti priežiūros institucijų ir taikytos sankcijos.
  • Mokesčių planavimas ir optimizavimas;
  • Mokestinis auditas.

Kontaktai