Pelno mokesčio paskirstymas

Dvigubas apmokestinimas – situacija, kai tos pačios pajamos yra apmokestinamos du kartus. Skiriamas tarptautinis ir nacionalinis dvigubas apmokestinimas. Tarptautinis ir nacionalinis dvigubas apmokestinimas. Situacija, kai tos pačios pajamos apmokestinamos dvejose valstybėse dėl rezidavimo ir šaltinio principų sandūros, vadinama tarptautiniu dvigubu apmokestinimu. Nacionalinio dvigubo apmokestinimo situacija susidaro, aki tos pačios pajamos apmokestinamos akcininkų ir įmonės lygmenyje.

Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, šalys sudaro tarptautines dvigubo apmokestinimo sutartis. Tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių pagrindiniai tikslai:

  • Paskirstyti apmokestinimo teises tarp susitariančiųjų valstybių;
  • Panaikinti tarptautinį juridinį dvigubą apmokestinimą;
  • Užkirsti kelią fiskaliniams pažeidimams ir mokesčių nemokėjimui;
  • Išvengti mokesčių diskriminacijos.

Plėtojant verslą, steigiant holdingo įmones, vykdant verslo integraciją, ypač svarbus tarptautinio dvigubo apmokestinimo klausimas. Pasirenkant jurisdikciją naujai steigiamai įmonei ar vykdant tarptautinius sandorius, mokesčių klausimas turi būti kruopščiai išnagrinėtas. Todėl atsižvelgdami į savo klientų poreikius, konsultuojame dvigubo apmokestinimo klausimais, padedame pasirinkti tinkamą jurisdikciją steigiamai įmonei, konsultuojame mokesčių klausimais vykdant tarptautinius sandorius, padedame optimizuoti mokesčius.

Kontaktai