Sandorių struktūrizavimas

Įmonės, plėsdamos savo verslą, siekdamos parduoti savo verslą, įsigyti naują verslą, sudaryti svarbų sandorį dėl bendradarbiavimo dažnai nežino kaip geriausiai tai padaryti su kuo mažesne teisine, mokestine ar finansine rizika ar teisminių procesų ateityje rizika. Todėl savo klientams siūlome sandorių struktūrizavimo paslaugas. Sandorių struktūrizavimo procesas reiškia situacijos analizę teisiniu, mokestiniu ar finansiniu aspektu, nustatant būsimo sandorio gaires, ir taip parenkant tinkamiausią sandorio įgyvendinimo būdą ir schemą. Klientui pateikiama motyvuota nuomonė apie sandorio objekto problemas, taip pat pateikiami pasiūlymai kaip problemas išspręsti, kiekvienas iš pasiūlymų kruopščiai nagrinėjamas, vedamos derybos bei galiausiai pasirenkamas optimaliausias sprendimas. Sandorių struktūrizavimas gali būti trejopas: teisinis sandorių struktūrizavimas, mokestinis sandorių struktūrizavimas ir finansinis sandorių struktūrizavimas. Sandorių struktūrizavimas – tai ilgas ir sudėtingas procesas, kiekvienas iš struktūrizavimo etapų reikalauja specialių žinių ir įgūdžių, todėl jį tinkamai įgyvendinti gali tik profesionalai.

 

Teisinis sandorio struktūrizavimas

 • Sandorio nagrinėjimas iš teisės perspektyvos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir kt.;
 • Detalaus teisinių veiksmų plano parengimas;
 • Pagalba forminant sandorio dokumentus remiantis galiojančiais teisės aktais ir atliekant kitus būtinus teisnius veiksmus;
 • Sandorių užtikrinimas.

Mokestinis sandorio struktūrizavimas

 • Sandorio nagrinėjimas iš mokestinės perspektyvos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir kt.
 • Sandorio apmokestinimo modelių kūrimas, analizė ir optimalaus modelio pasirinkimas;
 • Konsultacijos mokesčių klausimais priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje vyksta sandoris;
 • Konsultacijos mokesčių klausimais vykdant įmonių susijungimą, įsigijimą, likvidavimą.

 

Finansinis sandorio struktūrizavimas

 • Sandorio nagrinėjimas iš finansinės perspektyvos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir kt.
 • Finansavimo galimybių analizė ir optimalios finansavimo schemos pasiūlymas;
 • Įgyjamo pagal sandorių turto ir skolų struktūros analizė;
 • Išmokų dydžio, struktūros, grafiko analizė;
 • Bet kokios specialios finansinės sąlygos, nustatytos tarp šalių.

Kontaktai