Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka – tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko nepatiriant papildomų išlaidų. Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka leidžia kreditoriui išvengti bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų už atstovavimą teisme ir kt.), tokiu būdu kreditorius gali apsidrausti nuo dar didesnių nuostolių, jeigu paaiškėtų, jog skolininkas yra nemokus.

Nepavykus susitarti su skolininkais ikiteismine tvarka, reikėtų pasirinkti kitą skolų išieškojimo būdą – skolų išieškojimą teismine tvarka. Mūsų teisininkai parengs reikiamus procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, taikos sutartis, pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo ir kt.) ir pateiks juos teismui. Kreipiantis į teismą galima prašyti, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuotų skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, banko sąskaitas ar pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Skolininko turtas būtų areštuojamas jam apie tai nepranešus, todėl bus užsitikrinta, kad skolininkas, vengdamas su Jumis atsiskaityti, neperleis savo turto tretiesiems asmenims ar jo neiššvaistys.

Atsižvelgdami į klientų poreikius, teikiame tokias skolų išieškojimo paslaugas:

  • Informuojame Jūsų klientus ir partnerius apie terminų nesilaikymą, uždelstus mokėjimus bei kitą su skolos išieškojimu susijusią informaciją.
  • Siunčiame įspėjimus: nustatome aiškius skolos apmokėjimo terminus, kuriuos praleidus inicijuojamas skolų išieškojimas.
  • Atliekame skolos išieškojimo analizę – renkama informacija apie skolininko įmonę, nustatome skolininkų turtą, mokumo būklę, išsiaiškiname nemokėjimo priežastis.
  • Nustatome skolos išieškojimo galimybes ikiteisminio proceso metu bei parengiame veiksmus skolos atgavimui.
  • Deriname abipusiai palankius atsiskaitymo terminus, koordinuojame nustatytų terminų laikymąsi.
  • Skolų išieškojimas teismine ir neteismine tvarka;
  • Procesinių dokumentų parengimas.

Kontaktai