Sutartys

Sutartis – tai priemonė, kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sutartis – tai komercinės veiklos vykdymo pagrindas ir kasdienybė. Todėl labai svarbu tinkamai surašyti sutartį, kad ateityje būtų išvengta galimų teisminių ginčų. Tinkamai parengta sutartis padeda išvengti problemų dėl apmokėjimo, ginčų su klientais, teisminių procesų, papildomų išlaidų bei nuostolių.

Klientas, neturėdamas teisinės patirties ne visada pastebi jam nepalankias sutarčių sąlygas. Norint išvengti nesąžiningų kontrahentų, galimų nuostolių ir praradimų, tikslinga kreiptis į teisininką, kuris galės tinkamai įvertinti norimą sudaryti sutartį ir patars dėl nepalankių sąlygų pakeitimo, atstovaus derybose dėl sutarties sudarymo, padės išnagrinėti turimas sutartis ir jas išaiškinti, nurodydamas stipriąsias ir silpnąsias puses.

Atsižvelgdami į klientų poreikius, siūlome tokias paslaugas:

  • Įvairių komercinių ir nekomercinių (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, marketingo, paslaugų, koncesijos, pavedimo ir kt.), vienkartinių ir daugkartinių (standartinių) sutarčių rengimas ir susijusios konsultacijos;
  • Kliento pateiktų sutarčių analizė ir koregavimas, interpretavimas;
  • Atstovavimas sudarant/pakeičiant verslo sutartis, derybose dėl verslo sutarčių; sutarčių įgyvendinimo priežiūra.

Kontaktai