Tarptautinis apmokestinimas

Šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis tarptautinės įmonės susiduria su problemomis, kurioms reikia tarptautinių sprendimų. Mokesčiai yra viena iš svarbiausių kintamųjų sričių ir apsprendžia, kokia gali būti tinkamiausia įmonės struktūra, kur geriausiai lokalizuoti intelektinę nuosavybę, kaip struktūrizuoti palūkanų srautą ir kokia turėtų būti tarptautinių tiekimo grandinių schema, siekiant bendro efektyviausio mokesčių tarifo. Todėl kiekvienai įmonei svarbu valdyti mokesčių riziką bei spręsti kasdienius bei sudėtingesnius įmonių apmokestinimo, įskaitant tarptautinį apmokestinimą, klausimus.

Taigi, mūsų teikiamos su tarptautiniu apmokestinimu susijusios paslaugos yra šios:

  • Konsultacijos tarptautinio apmokestinimo klausimais, užsienio šalių mokesčių kreditas, atitiktis ir pagalba planuojant tarptautinę prekybą;
  • Grupės struktūros optimizavimas, įskaitant rekomendacijas dėl holdingo bendrovių jurisdikcijos;
  • Su kontroliuojamomis užsienio bendrovėmis susijęs mokestinis planavimas;
  • Pagalba nustatant palankias investicijų galimybes ir tinkamas įmonės formas pagal Lietuvos ir tarptautinius mokesčių įstatymus (mažinant pelno mokestį prie pajamų šaltinio, nustatant tarptautinio finansavimo galimybes ir kt.);
  • Finansavimo instrumentų mokestinis įvertinimas;
  • Pagalba mokesčių srityje, siekiant išvengti mokesčių rizikos sandoriuose su susijusiais asmenimis Lietuvoje ir motininės arba dukterinės įmonės šalyje bei planuojant tarptautines investicijas;
  • Konsultacijos nuolatinių buveinių apmokestinimo klausimais;
  • Bet kokie įmonės veiklos patikrinimai, atlikti priežiūros institucijų ir taikytos sankcijos.
  • Mokesčių planavimas ir optimizavimas;
  • Konsultacijos dėl dvigubo apmokestinimo.

Kontaktai