Verslo planų rengimas

Verslo planas – neatsiejama komercinės veiklos dalis, vykdant verslo plėtrą, verslo integraciją, ieškant finansavimo šaltinių. Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Tai patogi priemonė supažindinti su verslo idėja potencialius investuotojus. Verslo plano rengimas – tai kompleksinė užduotis.

Rengiant verslo planą, svarbu atsižvelgti į daugelį atskirų aspektų bei juos logiška seka sistemingai išnagrinėti. Pradėjus rengti verslo planą ir užfiksavus pirmąsias idėjas, reikėtų iš karto viską smulkiai suplanuoti. Tinkamai parengtas verslo planas gali įtikinti potencialius investuotojus ir kreditorius, kad jame apibūdinta veikla pagrįsta ir galima tikėtis ilgalaikės ekonominės sėkmės. Verslo planas priverčia apmąstyti savo verslo idėją, atskleidžia žinių spragas, galimas kliūtis ateityje, leidžia pasitikrinti idėjos gyvybingumą.
Savo klientams padedame parengti verslo planus, verslo planą pateikdami aiškia, suprantama ir galutiniam vartotojui tinkamiausia forma ir siūlome tokias paslaugas:

  • Verslo idėjos sukonkretinimas, susisteminimas ir išgryninimas, teisingų tikslų nustatymas bei verslo plėtros strategijos numatymas;
  • Įmonės produkcijos/paslaugų, gamybos, tiekimo būdų aprašymas;
  • Įmonės valdymo, vadovavimo, darbo organizavimo principų aprašymas ir susisteminimas;
  • Rinkos tyrimo įvertinant paklausą, vartotojų poreikius, konkurentus atlikimas;
  • Mikro- ir makro- aplinkos veiksnių įvertinimas, atsižvelgiant į konkrečiam verslui svarbių sektorių situaciją ir perspektyvas;
  • PEST is SSGG analizė;
  • Rinkodaros plano parengimas;
  • Pardavimų apimties prognozės, biudžeto sudarymas;
  • Pagrindinių pelningumo ir atsiperkamumo, kitokių finansinių rodiklių apskaičiavimas, pinigų srautų modeliavimas. Ilgalaikio finansinio plano, kuris leidžia reguliariai stebėti įmonės finansinę padėtį ir identifikuoti nukrypimus, parengimas.

Kontaktai